بادکنک آرایی و گل آرایی افتتاحیه دراصفهان قیمت بادکنک آرایی برای افتتاحیه چقدر است؟ قیمت بادکنک آرایی بصورت مارپیچ از یک رنگ تا 4 رنگ در طیف رنگ های اصلی متری 75 هزار تومان در صورت سفارش رنگ و مدل خاص قیمت ها از متری 120 و 180 هزار تومان خواهد بود برای یک دهنه ...
توسط mahan05